Juniper VPN

juniperlogo

Junipers VPN-lösning fungerar bra med kort och certifikat, både SSL- och IPSEC.

Här några skärmdumpar från en uppkoppling mot Region Skåne. Med hjälp av Net iD Watch genomfördes en integration som inte bara stängde ner webbfönstret (SSL-VPN) när kortet rycktes utan även IPSEC-delen kopplades ner automatiskt och på ett kontrollerat sätt. Detta hade inte varit möjligt utan Net iD Watch!

 

juniper_001

juniper_002

juniper_003

juniper_004