Microsoft VPN-client

ms_vpn_icon

Den här artiklen kommer inte att handla om Direct Access utan den ”vanliga” VPN-klienten i Windows.

Det finns mycket att säga om denna klient men om vi håller oss till dess sätt att hantera certifikat på smarta kort så kan det sammanfattas: Inte så vidare värst bra, men det fungerar om man håller tungan rätt i mun.

En ”bra” applikation ger användaren möjlighet att välja certifikat om det behövs, inte annars. MS VPN-klient hör till den skara applikationer som kopplar sig direkt mot kortläsaren och endast läser det som ligger i vad Microsoft kallar ”default container”. Det fungerar bra när man jobbar i en ”ett-certifikat-på-varje-kort”-värld. Det blir värre i mer komplexa lösningar…