Var finns alla certifikaten i en TSL/SSL-förhandling?

ssl