Google Chrome

chrome17096383

”Google Chrome is a web browser developed by Google that uses the WebKit layout engine. It was first released as a beta version for Microsoft Windows on September 2, 2008. The name is derived from the graphical user interface frame, or ”chrome”, of web browsers. As of July 2011, Chrome was the third most widely used browser with 22.14% worldwide usage share of web browsers, according to StatCounter.”

Chrome – Allmänt

Integrationen med certifikat i Chrome för Windows är gjord helt via CAPI. Det gör att Chrome beter sig mycket likt Internet Explorer. Det visas enklast genom att knappen ”Hantera certifikat…” leder till samma dialog som IE’s knapp ”Certifikat” under fliken ”Innehåll”.
Chrome_settings_1

Chrome – Inloggning

Inloggningen fungerar i Chromes Windowsversion på samma sätt som Internet Explorer. Man får Windows egen inbyggda certifikatvalsdialog och därefter Net iDs PIN-dialog. Notera formuleringen; ”Välj ett certifikat för att styrka din identitet…”.

Jämför detta med IE8’s certifikatvalsdialog som är näst intill identisk sånär som på certifikatsordningen och detta lilla men viktiga förtydligande.

Chrome 13.0
Chrome_login_1 
Tyvärr har Chrome försämrats i detta avseende, i version 15.0.xxx och framåt ser det ut såhär:
chrome_newcertselect
 
Chrome_login_2

Chrome – Underskrift

Även här fungerar det bra. Pluginen jobbar fint i Chrome. Att vissa exempel på denna webplats inte fungerar beror på icke Chrome-anpassad HTML- och/eller Javascriptkod och skall inte skyllas på Chrome.

Noteringar

# Automatisk nedstängning via Net iD NetControl kväver ”Chrome-enablat” paket. De flesta paket installerade till dags dato stänger endast IE och FF

# Chrome blir lite ”sur” av att bli nedstängd om man inte stänger av funktionen.
chrome_after_shutdown