Information om Windows Server 2008 och 2008 R2 + Citrix

Efter hårt arbete tillsammans med Citrix, Microsoft, ATEA, Jämtlands Läns landsting och Landstinget i Östergötland har så äntligen nya hotfixar kommit för Windows Server 2008 R2 och XenApp 6.5!

Nu finns det fler fixar som är relevanta i sammanhanget, se punkt 7) under Microsoft och 2) under Citrix

Microsoft

1) Glöm Windows Server 2008. Det finns en hotfix men löser bara ett av flera problemen. R2-versionen är det som gäller.

”No backports to W2k8 available for either 2424375, 2301288 or 2383938 – all 3 issues that have been fixed in W2k8 R2 most likely also exist on W2k8.”

2) Se till att du har SP1 för R2 installerad

3) Installera hotfix 2775511
KB-artikel:
http://support.microsoft.com/kb/2775511/en-us

4) Installera hotfix 2424375
http://support.microsoft.com/kb/2424375

5) Sätt registervärdet ”FilterCSPCardCacheByTSSessionConnectTime” till 1 på det sätt som beskrivs i KB 949538.
http://support.microsoft.com/kb/949538
OBS! Installera INTE den hotfix som finns i 949538, gör bara registerändringen

6) Glöm inte att stänga av Windows inbyggda certifikatspropagering. Vill du ha både hängslen och livrem sätter du både GPOn samt disablar tjänsten. Net iDs CertMover sköter detta istället. Mer info om certifikatspropagering här.

7) ”Interactive Logon: Smart card removal behavior” Group Policy setting doesn’t work as expected in Windows 7 SP1 or Windows Server 2008 R2 SP1
http://support.microsoft.com/kb/2833914

Link to blog entry where Microsoft summarized this:
http://blogs.technet.com/b/instan/archive/2011/03/24/smartcard-redirection-diaries.aspx
Feel free to share this blog entry with customers, it’s as official as a blog entry can get but it’s ultimately just a collection wrapper around the 4 official KB articles that explains how they are connected as all are touching on things related to what we have been working on in this case.

Citrix

1) Sammanfattande artikel hos Citrix om problemområdet:
http://support.citrix.com/article/CTX129229

LIMITED RELEASE – Hotfix XA650R01W2K8R2X64017 – For Citrix XenApp 6.5 for Windows Server 2008 R2 – English Document ID: CTX134579
Hotfix package name: XA650R01W2K8R2X64017.MSP

Citrix artikel med hotfixen:
http://support.citrix.com/article/CTX1345799 (kräver login)

2) Hotfix Rollup Pack 3 for Citrix XenApp 6.5 for Microsoft Windows Server 2008 R2
http://support.citrix.com/article/CTX138537