Användningsfall 2 – webbläsare på telefon/platta

Tjänsten används via en webbläsare på din mobila enhet, t.ex. en läsplatta, och kortet används i kortläsaren kopplad till samma mobila enhet.
Du matar alltså in din PIN-kod på den mobila enheten och du tar del av tjänstens innehåll på samma enhet.

OBS! När du tar ut kortet ur kortläsaren är du fortfarande inloggad. Det är webbapplikationen som på egen hand bestämmer över timeout.

Exempelsajter

Company X
http://access.secmaker.com:4711/demo/

Pascal
http://service.secmaker.com/pascal/ (endast en simulerad Pascal, ej den riktiga)

Variant på metod 2

Tjänsten används via en webbläsare på din mobila enhet, t.ex. en läsplatta, och kortet används i kortläsaren kopplad till en annan mobil enhet. Du matar alltså in din PIN-kod på den ena mobila enheten men du tar del av tjänsten innehåll på en annan mobil enhet.