Användningsfall 4 – Uppringt

Tjänsten används via tal. Dvs. du ringer upp en talsvarsmaskin eller en människa via din mobila enhet som har både ”telefonfunktion” (förstås) och kortläsare. Du uppger ditt unika användarnamn för talsvarsmaskinen eller människan och startar Net iD Access (låt samtalet hänga kvar). Du anger din PIN-kod och om talsvarsmaskinen eller människan du talar med får OK i sin ände så kan vi börja ”tala hemligheter”.

Tips: Använd headset till din mobila enhet så kan du tala och titta på skärmen samtidigt

OBS! Det du säger över telefon är inte skyddat av TLS/SSL på samma sätt som informationen som skickas i användningsfall 1 till 3