Net iD Access: Kopieringsfunktioner

Net iD Access innehåller några specialfunktioner för kopiering som kan komma väl till pass i vissa situationer.

Kopiera ditt användarID

Många appar och webblösningar kräver att du börjar inloggningsförfarandet med att ange ditt användarID men ibland är användarID lite småsvårt att minnas, t.ex. SE165565594230-11RS. Går du in under ”Users” ser du ditt användarID och klickar du på det hamnar det i urklipp.

copy_userID_001 copy_userID_002

copy_userID_003 copy_userID_004

Not 1 för utvecklare!

Om du vill skapa en lösning där användaren istället matar in ett lättmemorerat, men unikt, användarID kan du göra det men kom då ihåg att konvertera det i backend till det användarID som finns registrerat i Net iD Access Server innan du skickar din authentication request. Vilka fält från certifikaten som supportas av Net iD Access Server kan du läsa om här.

Not 2 för utvecklare!

Om det är en app du skriver och vill skapa en lösning där användaren helt slipper mata in användarID kan du komplettera med att inkludera Net iD SDK i din app. Då kan du själv hämta ut användarID direkt ur rätt certifikat och även överväga att inkludera funktionalitet för att din app ska detektera att ett kort tas ur läsaren.

Kopiera ditt korts öppna information

Ibland kan SecMaker Support be dig kopiera ditt korts innehåll och maila in det så att vi kan undersöka certifikaten som ett led i en felsökning. Klicka på ditt kort under ”Tokens” så ser du kopiera-knappen nere till höger. Klicka på den och växla förslagsvis direkt i mailprogrammet eller till appen ”Anteckningar”.

copy_card_info_001 copy_card_info_002

Kopiera thumbprint

Kanske inte för slutanvändare… men tar du dig fram till ett enskilt certifikat och trycker på kopieringsknappen nere till höger kopieras certifikatets thumbprint/tumavtryck till urklipp.

copy_certificate_thumbprint