Net iD Access och Net iD Access Server

För att ytterligare bredda användningsområdet för smarta kort har SecMaker kompletterat produktfamiljen Net iD med två nya medlemmar; Net iD Access och Net iD Access Server. Läs mer om olika användningsfall och produkterna själva via menyvalen till vänster.

Net iD SDK passar perfekt för implementationer där utvecklaren vill ha full kontroll över hela kedjan mellan sin applikation och smartkortets innehåll på den mobila enheten. Att utveckla sådana applikationer kräver dock tämligen god kunskap om PKI, certifikat, nycklar, PKCS#11, SSL-kommunikation m.m. vilket gör att implementationerna ofta tar mer tid än som är önskvärt.

För att råda bot på ovanstående har SecMaker utvecklat produkterna Net iD Access och Net iD Access Server.

Net iD Access

En app som läser och använder korten. Finns tillgänglig som app för iOS via App Store men applikationer kommer allteftersom även utvecklas för Android, Windows (x86/x64), Mac OS X och LinuxWindows 8 Phone, Windows 8 RT.

Net iD Access Server

En serverkomponent som hanterar kommunikationen med Net iD Access, med själva tjänsten och om så önskas även med bakomliggande PKI-infrastruktur. Det är här du bestämmer vilka certifikatutfärdare som din tjänst ska lita på.

Net iD Access konceptet bryter upp gränserna mellan informationskanalen och vad vi kan kalla ”säkerhetskanalen”. Vilka av de möjliga  användningsfallen som ska nyttjas bestämmer du själv. Man kan t.ex. begränsa en extra känslig tjänst så att man INTE kan ta del av informationen via en annan enhet än just den du använder ditt kort i.

Något lite förenklat kan man uttrycka det som så att vi lyfter bort klientapplikationens behov av integration med kortläsare, kort, certifikat och nycklar och hanterar den frågan på serversidan där tjänsten man önskar logga in på kommunicerar med Net iD Access Server via enkla webservice-anrop. Net iD Access Server i sin tur tar hand om kommunikationen med Net iD Access. I Net iD Access finns den del som hanterar de rena PKI-delarna, kortläsarna och korten.

Vi är övertygade om att det här konceptet kommer att göra det enklare och snabbare att sjösätta inloggningslösningar (och självklart även för lösningar som innefattar underskrifter) som tar höjd för kravet på inloggning från mobila enheter. Den grundläggande designen delas med BankIDs lösning ”Mobilt BankID”. SecMaker har adderat kortläsarstödet, kortstödet och utökat protokollet med en del extra finesser. I övrigt är det mesta lika.

Leveransstatus

Appen: De som önskar börja använda lösningen redan nu kan ladda ner appen via Appstore.

App_Store_Badge_SE_135x40

Servern: De projekt som startas under hösten, och även framgent, kan med fördel använda SecMakers publika instans av Net iD Access Server. Mer information hittar du här. Kunder och utvecklare som önskar få en egen CA betrodd i systemet kan skicka in en förfrågan via mailadressen service@secmaker.com.