Konfigurera Net iD Access

1) Starta Net iD Access och tryck på kugghjulet.
– Knappa in access.secmaker.com för att koppla dig till vår referensserver.
– Knappa in service.secmaker.com för att koppla dig till vår demoserver.
– Tryck på + för att lägga till tjänsten. Att välja språk kommer att vara möjligt senare.

OBS. Din brandvägg måste släppa ut HTTP på port TCP/4711

new_unconfigured new_server_002

2) Nu ska din tjänst finnas på plats. Tryck på pilknappen uppe till vänster så kommer du tillbaka till startmenyn och ser tjänsten med sin logotyp.

new_server_003 new_server_004

3) Här ser du appens huvudmeny utan något kort i läsaren

new_no-card

Aktivera ditt korts certifikat i tjänsten (en gång per tjänst)

1) Sätt i ditt kort i läsaren och starta Net iD Access. Saknar du ”Requests” innehåller ditt kort inget certifikat som är möjligt att registrera i tjänsten ”SecMaker Service”. (Även rubriken ”Users” indikerar att du har ett kort vars certifikat är möjliga att registrera)

Notera att varje instans av Net iD Access Server kan konfigureras att lita på valfri utfärdare, en eller flera. Vilka utfärdare vår referensserver access.secmaker.com litar på ser du på denna sida.

2) Klicka på requesten (registreringsbegäran) och ange din PIN-kod (PIN1).

pascal_001 pascal_002

3) Nu är du redo att börja använda Net iD Access på allvar. Såhär bör det se ut på din skärm nu. Klickar du på ”Users” ser du information om det certifikat du just aktiverat.

4 5

Hantera ditt kort

1) Om du klickar på kortet (”Tokens”) får du möjlighet att byta PIN-koder, låsa upp en blockad PIN-kod och se dina certifikat.

6 ny

2) I det här fallet är det ett SITHS-kort med HCC. Tittar vi närmare på ett av Jonas Öholms certifikat visas valda delar av certifikatets innehåll.

certificates 7

3) Du kan även byta PIN-koder och låsa en upp en blockad PIN-kod

8 9

Legitimera dig med kortet (logga in)

Oavsett om du matat in (eller fått det automatiskt angivet) ditt användarID på en webbsida via din dator, via webbläsaren på din telefon/surfplatta eller i en app så är det i Net iD Access appen du ser din inloggningsbegäran (Request – Authenticate). Tryck på den och ange din PIN-kod (PIN1). Huruvida tillbakaväxling sker automatiskt beror på vilken scenario du använder och hur din app är konstruerad. Se mer om användningsfallen här.

Om du växlar från en app till Net iD Access kan du slippa första bilden och ett tryck och istället komma direkt till PIN-dialogen.

10 11

Ångrar du dig eller får upp en inloggningsbegäran du inte själv initierat (lösningar kan tillåta att så sker, eller förbjuda det) kan du alltid avbryta genom att trycka på krysset uppe till höger. Råkar du slå fel PIN-kod får du ett felmeddelande. (som kanske bör omformuleras något lite)

12 13

Underteckna (signera)

Oavsett om du matat in den information som ska undertecknas, eller fått det automatiskt presenterat för dig, så är det i Net iD Access appen du ser din underskriftsbegäran (Request – Signature). Tryck på den och ange din PIN-kod (PIN2). Huruvida tillbakaväxling sker automatiskt beror på vilken scenario du använder och hur din app är konstruerad. Se mer om användningsfallen här.

14 15