Net iD Access Server

En serverkomponent som hanterar kommunikationen med Net iD Access, med själva tjänsten och om så önskas även med den bakomliggande PKI-infrastrukturen.

Installation

Net iD Access Server installeras som en web service under Microsoft Internet Information Server, IIS. Konfigurationen sköts via en enkel XML-fil.

Operationer

Följande fyra operationer supportas: http://access.secmaker.com:4711/nias/

Authenticate – För att skapa en inloggningsbegäran
Sign – För att skapa en underskriftsbegäran
Collect – Hämta information om status
Register – Funktion för att registrera en tjänsts namn och logotyp

För mer formella definitioner av operationerna se vår Service Description

ID ur certifikaten som Net iD Access stödjer

1) SubjectSerialNumber
2) UPN i SubjectAlternateName

Saknar ditt korts certifikat fältet SERIALNUMBER finns mycket troligt ditt UPN i certifikatet. Net iD Access Server använder UPN som användar-ID i andra hand. UPN kan se ut såhär; jonoho@secmaker.com

Ditt användar-ID registrerades automatiskt i samband med att du aktiverade ditt korts certifikat.

I första hand använder Net iD Access Server värdet i fältet ‘SERIALNUMBER’ från ‘Subject’ i certifikatet.
T = Konsult Secmaker
SERIALNUMBER = SE2321000115-580534
G = Jonas
SN = Öholm
CN = Jonas Öholm
O = Region Halland
L = Hallands län
C = se

I andra hand värdet i fältet ‘Principal Name’ i ‘Subject Alternative Name’.
Other Name:
Principal Name=jom311@lthalland.se
RFC822 Name=jonas.oholm@secmaker.com

Du kan självfallet skapa din egen form av användarID och enkelt översätta till de begrepp Net iD Access Server använder.

Trusted roots

Certifikat från följande utfärdare är betrodda i access.secmaker.com i denna stund (fler kan tillkomma):

trusted3