Net iD NetControl

På denna sida beskrivs mycket översiktligt funktionen ‘Net iD NetControl’.

I Net iD har alltid funktionen ’Net Control’ funnits. Funktionen håller koll på vilka applikationer som nyttjat kortet för inloggning med klientcertifikat via SSL. När klient-certifikatet ”försvinner”, dvs. när användaren drar kortet ur kortläsaren, stängs sessioner som ”har använt kortet”. Oftast handlar det om att man kör Internet Explorer (IE) mot en webbtjänst, drar kortet och IE stängs.

Funktionen har tre inställningar:

  • Funktionen PÅ eller AV?
  • Ska användaren tillfrågas om programmet (webbläsaren) ska stängas eller inte?
  • Lista över applikationer som funktionen ska ”känna av”

T.ex. såhär:

[NetControl]
 Enable=1
 Ask=0
Applications=iexplore.exe;firefox.exe;safari.exe;chrome.exe;iidxweb.exe;nsload.exe

Funktionen NetControl ska inte blandas samman med Net iD Watch som kan gör helt andra saker.

En mer detaljerad genomgång av Net iD NetControl finns i denna artikel.