Net iD – Web Client

Net iD Web Client är en sällan använd tilläggsmodul i Net iD Enterprise. Det är i korthet en liten webbläsarjacka ovanpå Internet Explorer-motorn. Alla pluginer som installerats i vanliga IE finns tillgängliga i Net iD Web Client men självfallet måste alla webbaplikationer som man vill köra via Net iD Web Client testas först.

Det fina med Net iD Web Client är att:

  • Den har ingen menyrad
  • Den har inga flikar
  • Den har inga knappar för t.ex. ”Bakåt”
  • Den har inget fält för favoriter

Men viktigast av allt:
Om man startar flera Net iD Web Client-fönster så blir de alla separata processer vilket innebär att om man rycker kortet så stängs bara de fönster som har varit inblandade i dubbelriktade TLS-sessioner med klientcertifikat

Man kan alltså tänka sig att vi med denna lösning skulle kunna hitta en väg runt problemet med att ”vanliga” webbläsare i sin iver att erbjuda massor av funktionalitet missar en så fundamental sak att en session som upprättats med ett smartkort kan återtas helt utan att kortet sätts tillbaka i kortläsaren. Se även denna artikel.

Olika sätt att starta

Från kommandoraden

iidexeurl_cmd

Tex

"C:\Program Files (x86)\Net iD\iid.exe" -url https://www.eordinationpascal.se/ -size 0x04000300 -center -resizing -title "Net iD - Pascal"

Genväg i startmenyn eller på skrivbordet

iidexeurl_icon

iidexeurl_icon_details

I Net iD menyn via högerklick

603-menu-002

Exempel

Fem olika siter laddade med Net iD Web Client – Fyra av dem har använts för TLS/SSL

iidxweb_fem

Exempel:
Endast det fönster är kvar som INTE hade SSL-förhandlat efter att kortet tagits ur läsaren

iidxweb_en

Hur presenterar sig då Net iD Web Client avseende user-agent?

iidexeurl_useragent_ie iidexeurl_useragent_netid

Windows 7 och IE 9 i botten
Windows XP och IE 8 i botten
Windows XP och IE 7 i botten