Använda en PC som tunn klient

Att man kan använda en lätt ålderstigen PC för att koppla upp terminalsessioner och köra sina applikationer centralt är ju inget nytt. Man kan förstås nyttja Net iD Watch för att trigga uppkopplingen automatiskt om man vill att användarna ska slippa klicka på något för att komma igång.

Men i botten står trots allt PC:n där, öppen och säkerligen gruppinloggad (men hyfsat nerlåst) med alla möjligheter för användaren att klicka på allt som trots allt finns på skrivbordet och under startmenyn.
Ett sätt att dölja det faktum att det är en PC som står där är att byta ut explorer.exe som ”shell” för Windows. De följande bilderna visar det vi kallar ”Workstation Lockdown”, WLD. I botten har vi här en Windows XP SP3-kärra.

wld_001

wld_002

wld_003

wld_004