Installation – Uppgradering – Avinstallation

Grundpaketet i exe-format

Installation av Net iD kan ske på flera olika sätt. I mindre piloter eller för enskilda tester används ofta grundpaketet i exe-format men det kan även användas i olika system för programvarudistribution, precis som MSI-paket.

Alla exe-paket har namnet ”iidsetup.exe”. ZIP-filen som exe-filen finns i döps dock så att man kan se vilken kunds paket det är och vilken typ av paket det rör sig om. Paketnamnen börjar med prefixet “iidsetup_” följt av två eller tre bokstäver som identifierar kunden. Därefter två siffror som visar paketets innehåll, den tredje siffran används för att numrera varianter av paket som har samma komponenter, dvs har samma två första siffror och sist en räknare som används som ”versionsnummer” för ett visst kundunikt paket.

001

Den första siffran anger om paketet är avsett för klienter eller servrar:

1 = Paket avsett för klienter
2 = Paket avsett för servrar

Den andra siffran ger information om vilka funktioner som är inkluderade i paketet. Kombinationerna är dessa:

0 = Inga extra funktioner inkluderade

1 = “Single Sign-on” (SSO) funktionen är inkluderad (PIN-caching)

2 = “Logon”-funktionen är inkluderad. På Windows XP/Windows Server 2003 betyder det att Net iD:s pass-through-GINA installeras men på Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 så installeras en Credential- och Certificate Provider

3 = Både 1 och 2 ovan beskrivna inkluderade (SSO and Logon)

4 = Net iD Minidriver för användning med “Microsoft Smart Card Base CSP” är inkluderad

5 = Både 1 och 4 ovan beskrivna är inkluderade (SSO och Minidriver)

6 = Både 2 och 4 ovan beskrivna är inkluderade (Logon och Minidriver)

7 = 1, 2 och 4 ovan beskrivna är inkluderade (SSO, Logon och Minidriver)

8 = Oanvänd

9 = Specialpaket

Den tredje siffran används för numrera varianter av paket som har samma komponenter, dvs har samma två första siffror. Kanske har man två 13xx-paket, ett för stationära klienter och ett specialpreparerat paket för bärbara.

Den  fjärde siffran är specifika för det enskilda paketet och används som räknare. Kanske upptäcktes något mindre fel i de första testerna t.ex. en felaktig länk eller en utbytt logotyp.

Slutar ett paketnamn t.ex. på ”3” så är det alltså tredje versionen av samma paket. Det har alltså inget med versionen av Net iD att göra. Versionsnumret ges av platsen i en katalogstruktur. Vill man packa upp ett paket för att kontrollera innehållet kan man köra kommandot: c:\unpackfolder\iidsetup.exe /c /t:c:\unpackfolder

Installera ett exe-baserat paket

Dubbelklicka på iidsetup.exe och följ guiden. Paketet kan även installeras tyst med växeln /q.

instal2

Uppdatera ett exe-baserat paket

Net iD:s exe-baserade paket stödjer uppgradering till ny version. Uppgradering från en exe-baserad version till högre exe-baserad version kan ske tyst.

instal3

Net iD-paket är normalt sett konfigurerade så att man inte ärver gamla pakets inställningar utan det är det nya paketet som bestämmer.

Notera att uppdatering från eventuell betaversion inte supporteras under några omständigheter. Avinstallera alltid en sådan version innan skarp version installeras.

Man kan inte heller uppdatera från den exe-baserade installationsfilen till en MSI-baserad eller tvärtom.

Avinstallera ett exe-baserat paket

Avinstallation av exe-baserade paket kan ske via Kontrollpanelen – Lägg till/Ta bort program eller från kommandoraden:

iid.exe -uninstall

instal4

Avinstallationen kan även ske i tyst läge via följande kommandon:

iid.exe -uninstall -silent
(Kommer att misslyckas om användaren inte har lokala administratörsrättigheter)
iidxcmt.exe -uninstall -silent
(Användaren kan få en fråga från UAC om lokala administratörsrättigheter saknas)

Paket i MSI-format

Av de generella ”SITHS-paketen” är det endast det paket som är avsett för 32-bitars Windows-klienter och som har SSO aktiverat som levereras i MSI-format.

Önskas andra paket i MSI-form måste supportavtal tecknas samt en paketeringsavgift erläggas per unikt paket.

Notera att uppdatering från eventuell betaversion inte supporteras under några omständigheter. Avinstallera alltid en sådan version innan skarp version installeras.

Man kan inte heller uppdatera från den exe-baserade installationsfilen till en MSI-baserad eller tvärtom.

Att installera MSI-paketet, ”iidsetup_svr1101.msi” kan förstås ske genom att dubbelklicka på filen och följa guiden. Men mera vanligt är förstås att trycka ut paketet via något av följande koncept:

 • Via GPO:er
 • Med hjälp av Microsoft SCCM (nya namnet på SMS)
 • Eller genom att använda någon 3-parts produkt såsom; ”Specops Deploy” eller ”ZenWorks”
 • MSI-paketet kan skjutas ut tyst med Q-flaggan.

  Installation => msiexec /package iidsetup.msi /qn
  Avinstallation => msiexec /uninstall iidsetup.msi /qn

  SecMakers MSI-paket stödjer inte officiellt en integrerad avinstallation av tidigare version vid uppgradering. Man måste därför först initiera en avinstallation av den äldre versionen och därefter lägga på den nya.
  Vi kan i dagsläget inte erbjuda DUAL-paketen i MSI form. Då får man välja att:

  a) Först skjuta ut 32-bits Net iD MSI och sedan 64-bits Net iD MSI
  eller
  b) Köra med exe-baserat paket