Net iD 6.1

Ny version av Net iD Enterprise med säkerhetsuppdatering

Under de sommaren/hösten 2013 upptäcktes ett mindre antal sårbarheter i Net iD Enterprise för vilka SecMaker snabbt släppte uppdaterade releaser med fixar för sårbarheterna. För att förebygga eventuella framtida sårbarheter har vi nu gjort en ytterligare granskning av de ingående funktionerna och som ett resultat har en säkerhetsuppdatering av programvaran tagits fram. Säkerhetsuppdateringen gäller främst en utökad kontrollmekanism för funktionalitet i Net iD Plugin, som gör det enklare att styra och stänga av funktionalitet i den. Målet är att eventuella framtida akuta uppdateringar i största möjliga mån ska kunna styras via rekommendation om konfigurationsändring istället för uppgradering.

På vår supportsajt finns paketeringar av Net iD Enterprise v6.1 förberedda för er organisation och vi uppmanar er att testa den nya versionen för att verifiera så att de hårdare styrningarna av programvaran inte orsakar problem i er användarmiljö. I och med att användandet av en del funktionalitet begränsas eller tas bort helt och hållet, då de klassats som möjligt osäkra under vår granskning, kan det medföra att vissa förändringar behöver göras i era konfigurationer/implementationer för att Net iD Enterprise ska fortsätta fungera smidigt för användarna. De nya säkerhetsuppdateringarna kan exempelvis komma att skapa återkommande kontrollfrågor för anslutning mot ej i förväg godkända servrar och det är därför av vikt att identifiera dessa servrar för konfiguration innan den slutliga releasen används inom organisationen.

För mer ingående information om säkerhetsuppdateringen och hur de nya konfigurationerna påverkar funktionaliteten:

https://service.secmaker.com/securityupdates/

Release notes:

https://service.secmaker.com/releasenotes/

Vid ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss via vår support:
https://support.secmaker.com/

Med vänliga hälsningar,
SecMaker Support