Exempel 1

Detta exempel visar följande flöde:

a) Ett kort sitter i datorns kortläsare (endast en kortläsare ansluten)
b) Användaren startar om datorn UTAN att ta ur kortet
c) Med kortet sittande i kortläsaren loggar användaren in i Windows med namn och lösen
d) Efter en stund drar användaren ut kortet ur läsaren

Förväntat beteende

Net iD ska snurra nere i taskbar och MyStore ska rensas på de certifikat som Net iD kopierad dit från kortet

Testat med

OS = Windows XP SP3
Net iD = 5.6.3.64 SVR1101
Kort = Skatteverkets ID-kort med e-leg, SITHS-par samt två SecMaker-certifikat
Kortläsare = HP tangentbord KUS0133 101 med 4.33.0.0

Råtrace när allt går bra

001.txt