SITHS – en del av en nationell infrastruktur

Dessa sidor handlar om Net iD för SITHS.

Allowed or blocked?

Sitter du och testar 6.0.2/6.0.3 och trimmar Net iDs konfiguration för att inte ditt journalsystems behov av att ropa på Net iD Plugin ska blockas?

Glöm inte att konfigurera på rätt ställe: (eller säkerställ att din kundunika paketering får rätt värden med från start)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SecMaker\NetiD\Enterprise\Plugin HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SecMaker\NetiD\Enterprise\Plugin

allowed_cosmic

allowed_cross

allowed_vas

3

Är du osäker på vilka binärer som är inblandade? Starta trace via:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SecMaker\NetiD\Enterprise\Trace\File => c:\temp\iid.txt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SecMaker\NetiD\Enterprise\Trace\File =>c:\temp\iid.txt
(inte via Net iD Administration)