Kända problem

Net iD testas omsorgsfullt inför varje ny version men det finns självfallet kombinationer som aldrig kan förutses.

Nr Problem Berörda versioner Lösning finns Kommentar
24 Fönstret med webbapplikation X stängs inte när jag rycker kortet Alla ok Ska försöka sammanfatta hela problemområdet. Till dess:https://service.secmaker.com/unprotected/cardremove.aspx
23 Journalsystemet Cosmic fungerar inte med Net iD 6.x 6.0 och högre ok HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SecMaker\NetiD\Enterprise\Plugin
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SecMaker\NetiD\Enterprise\Plugin
22 Journalsystemet NCS Cross (Systeam Cross) fungerar inte med Net iD 6.x 6.0 och högre ok HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SecMaker\NetiD\Enterprise\Plugin
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SecMaker\NetiD\Enterprise\Plugin
21 Journalsystemet VAS fungerar inte med Net iD 6.x 6.0 och högre ok HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SecMaker\NetiD\Enterprise\Plugin
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SecMaker\NetiD\Enterprise\Plugin
20 Webbversionen av applikationen ”Klara” fungerar inte med SITHS-paketeringen av 6.x 6.0 och högre ok Be Klaras förvaltning byta till https + Konfigurera i Net iD under AllowedServers så att sajten är betrodd.Man kan göra såhär men det är inget vi rekommenderar:
Byt 0 mot 3 på dessa platser i registret:
HKLM\SOFTWARE\SecMaker\NetiD\Enterprise\AllowedServers\http://*För 64-bits W7/W8 även här:
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\SecMaker\NetiD\Enterprise\AllowedServers\http://*OBS! Ange helst den specifika sajtens namn istället för *, t.ex.
http://213.189.127.23
19 Pluginen klarar inte att MiniDriver är laddad före pluginen vilket leder till att paketen SVR25xx och SVR27xx inte kan användas för utrullning av certifikat till SITHS-kort. 5.6.3.64
och lägre
ok Löst i Net iD 6.0
18 I vissa lägen kan Net iDs SSO-tjänst ”tappa taget” 5.6.2.62
och lägre
ok Sker endast om kortläsaren/drivrutinen bråkar.
Lösning finns i 5.6.3.64 och högre som innebär att SSO-tjänsten står pall för ett ”hack” i kommunikationen med kortläsaren.
17 Firefox-processen hänger kvar efter avslut. ok Det visade sig vara ett profilrelaterat problem i Firefox. Efter att profilen raderats och en ny skapats så löste sig hängningsproblemet.
16 Konflikt mellan Net iD SSO2 och Welch Allyn CardioPerfect ver. 1.5 5.6.1
och lägre
ok Felet är identifierat och rättat. Ny version av Net iD finns här!
Kunder med anpassade paket kontaktar supporten för nytt bygge.
15 Net iD NetControls nedstängning av webbläsare krånglar om Lotus Notes är startad 5.6.1 och lägre ok Felet är identifierat och rättat. Ny version av Net iD finns här!
Kunder med anpassade paket kontaktar supporten för nytt bygge.
14 Konflikt mellan Net iD SSO2 och FlexLab 5.6.1 och lägre ok Felet är identifierat och rättat. Ny version av Net iD finns här!
Kunder med anpassade paket kontaktar supporten för nytt bygge.
13 Konflikt med PhysioTools ? notok Upptäcktes hos NLL, felsökning pågår hos NLL
12 Konflikt med Sound Forge + ? notok Upptäcktes hos NLL, felsökning pågår hos NLL
11 Konflikt med Journal III 5.6.1.53 ok Felet är identifierat och rättat. Ny version av Net iD finns här!
Kunder med anpassade paket kontaktar supporten för nytt bygge.
10 Net iD Loader kraschar efter installation av ”Dual-paket” och 64-bitars paketet på 64-bitars Windows 7 om man skjuter ut paketet med t.ex. SCCM. Installationen fungerar dock efter omstart. notok Felet kan inte återskapas av SecMaker.
Ärendet ”on hold” då kunden saknar supportavtal
9 Konflikt med snarkanalysutrustning ok Lista snarkanalysmaskinens kortläsare i Net iDs konfigurationsfil
8 Konflikt med SIM-kortsläsare som inplementerats som PC/SC-läsare ok Net iD exkluderar redan idag två kända syndare. Hittas flera måste SecMaker informeras så att även dessa kan exkluderas.
7 Webbläsaren stängs ej när användarna rycker kortet ok Läs om problemområdet
6 Ur eventloggen:
Log Name: System
Source: Service Control Manager
Event ID: 7030
The Net iD SSO service is marked as an interactive service.
However, the system is configured to not allow interactive services.
This service may not function properly.
ok Felmeddelandet är ofarligt men du kan ta bort nedanstående kryss.Vi tittar på om vi inte kan ändra så att man slipper göra detta.
5 Vid installation av Net iD SVR2702 på Windows Server 2008 R2 kraschar iidxadm.exe mot slutet av installationen ok Vi ser över detta men grundorsaken kan vara att den användare som installationen körs som inte har rättigheter att skapa den personliga iid.cfg i användarens profil. Kan hända när man har sina AppData kataloger ”redirectade” ut på nätverket.
4 Vid inloggning mot website från en Windows 7-klient som kräver certifikat visas inte grafiken i IE’s certifikatvalsdialog ok Lägg siten i zonen ”Trusted Sites”Se exempel
3 Vid inloggning mot website som kräver certifikat måste PIN anges trots att kortinloggning skett och paket med Net iD SSO installerats ok Lägg siten i zonen ”Trusted Sites”
2 Vid inloggning mot website som kräver certifikat visas en certifikatvalsdialog trots att bara ett certifikat finns att välja på. ok Aktivera denna inställning för den aktuella zonen:
1 På delade datorer (XP och W7) ligger det kvar certifikat i MyStore från alla möjliga användare som tidigare använt datorn ok 1) Installera senaste drivrutin från kortläsarens tillverkare, inte MS CCID
Se mer här och här2) Stäng av Windows inbyggda certifikatspropagering
Se mer här3) Hjälper inte detta är din miljö/uppsättning tillräckligt unik för att vi kan behöva titta närmare på det hela. Teckna supportavtal så får du allt stöd du behöver.