Information om SITHS-paketen

Här hittar du de i avtalet mellan TeliaSonera/Cygate och Inera inkluderade Net iD-paketen. Information om paketen hittar du under menyn ”Leveransinformation”. Dessa paket är konfigurerade enligt en princip om minsta gemensam nämnare och ska således fungera väl för alla aktörer inom SITHS och fylla de flesta behov. Kunder med behov av särskild konfiguration och/eller egen ”look-and-feel” kan beställa kundunika paket. En förutsättning för kundunika paket är att supportavtal för Net iD Enterprise tecknas via Cygate/Telia.

Kommentarer

Att ett paket är ”inkluderat” innebär att man automatiskt har tillgång till paketet så snart man införskaffat organisationens första SITHS-kort med HCC. Licens för alla olika moduler till Net iD Enterprise (t.ex. Net iD Watch osv.) ingår i ”25-kronan” men dessa måste paketeras särskilt för varje kund då de inte kan göras generiska utan anpassas till målmiljön.

För att få tillgång till andra, kundanpassade paket i MSI-format krävs att supportavtal tecknas via Cygate/Telia. En paketerings- avgift per paket utgår. Detta är en engångsavgift och samma paket baserat på ny version kostar inget extra. SecMaker ansvarar för att arkivera den kundunika konfigurationen så att nytt paket snabbt kan byggas när ny version släppts. Kundanpassade paket kan handla om saker som rent tekniska anpassningar till målmiljön, egna menyer, speciella logotyper, Watch, Connector, MSI-paket osv. Beställning sker till Cygate med denna blankett.

Inget av nedanstående paket är avsett/anpassat för VDI-klienter. Paket för VDI kräver supportavtal och beställning av kundunikt paket.

OBS! 2501/2701-paketen som är för Windowsservrar med eller utan Citrix kan i vissa miljöer fungera utmärkt. Men de kan lika gärna lämna en del övrigt att önska eftersom vi inte på förhand kan veta hur allas miljöer är uppsatta. Vill du få en väl fungerande smartkortsintegration över RDP/ICA så bör du ta hjälp hellre än att bara installera och hoppas på turen.

Notera att ”dual”-paketen kan användas även på 32-bitarsversioner av Windows

Information om versionerna för SITHS finns på leveransinformationssidan

Packa upp för att kika på innehållet innan installation? => iidsetup.exe /c /t:C:\Labb\iid_unpack

Äldre versioner kan hittas här

Support

Notera att licensinnehav i sig inte innebär att man kan få support på Net iD från SecMaker för interna IT-lösningar. Den support som erbjuds SITHS-kunder utan supportavtal med Secmaker via Cygate är den rent SITHS-specifika support som ges via Telia som first line, Cygate m.fl. som second line beroende på problemets art och med SecMaker som third line i det fall t.ex. personalisering av reservkort via SITHS Självadministration inte fungerar.

Exempel 1
”Vi har laddat ner paketet SVR2101 men har problem med att den IE vi kör i Citrix-sessionen inte kan logga på NPÖ”
=> Teckna supportavtal för Net iD via Cygate för att få hjälp med Net iD kopplat till aktuell Citrix-lösning

Exempel 2
”Vi har laddat ner paketet SVR1101 men har problem att skriva HCC till reservkort”
=&=> Kontakta first line support (Inera). Är det fel i Net iD hamnar ärendet på SecMakers bord.

Paketens namnsättning

Rörande installation-uppgradering-avinstallation, se denna sida.

Paketens koder har tidigare haft formen ”SVR000x”. Från Net iD 5.2 ändrades detta för att lättare kunna identifiera ett unikt paket. Nu används alltid två eller tre bokstäver för att identifiera kunden och detta följs av fyra siffror för att beskriva paketets innehåll. Observera att nedanstående gäller för Net iD 5.6. Fram till och med 5.5 användes både tredje och fjärde siffran som räknare.

Den första siffran anger om paketet är avsett för klienter eller servrar:

1 = Paket avsett för klienter
2 = Paket avsett för servrar

Den andra siffran ger information om vilka funktioner som är inkluderade i paketet. Kombinationerna är dessa:

0 = Inga extra funktioner inkluderade

1 = “Single Sign-on” (SSO) funktionen är inkluderad (PIN-caching)

2 = “Logon”-funktionen är inkluderad. På Windows XP/Windows Server 2003 betyder det att Net iD:s pass-through-GINA installeras men på Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 så installeras en Credential- och Certificate Provider

3 = Både 1 och 2 ovan beskrivna inkluderade (SSO and Logon)

4 = Net iD Minidriver för användning med “Microsoft Smart Card Base CSP” är inkluderad

5 = Både 1 och 4 ovan beskrivna är inkluderade (SSO och Minidriver)

6 = Både 2 och 4 ovan beskrivna är inkluderade (Logon och Minidriver)

7 = 1, 2 och 4 ovan beskrivna är inkluderade (SSO, Logon och Minidriver)

8 = Oanvänd

9 = Specialpaket

Den tredje siffran används för numrera varianter av paket som har samma komponenter, dvs har samma två första siffror. Kanske har man två 13xx-paket, ett för stationära klienter och ett specialpreparerat paket för bärbara.

Den  fjärde siffran är specifika för det enskilda paketet och används som räknare. Kanske upptäcktes något mindre fel vi de första testerna t.ex. en felaktig länk eller en utbytt logotyp.

Löpnumret (fjärde siffran) är viktigt för att skilja två versions- och komponentlika paket från varandra men där någon annan mindre justering gjorts. T.ex. om någon länk pekat fel i första bygget.

Slutar ett paketnamn t.ex. på ”3” så är det alltså tredje versionen av samma paket. Det har alltså inget med versionen av Net iD att göra. Versionsnumret ges av platsen i en katalogstruktur. Vill man packa upp ett paket för att kontrollera innehållet kan man köra kommandot: c:\unpackfolder\iidsetup.exe /c /t:c:\unpackfolder

Använda kort på en 64-bitarsversion av Windows

I samband med planering av en övergång till Windows 7 tittar många även på att växla över från en 32-bitarsplattform till en 64-bitars för sina klienter.

I detta sammanhang är det viktigt att känna till att man behöver installera både 32- och 64-bitarsversionen av Net iD.

64-bitarsversionen av Net iD behövs om man vill kunna göra en kortpåloggning mot operativsystemet

På en 64-bitars Windows 7 installeras därför med fördel ”dual-paketet” som installerar båda versionerna av Net iD. Det är även fullt möjligt att använda dual-paketen på datorer med 32-bitars Windows 7, själlfallet installeras då endast 32-bitarsversionen av Net iD.