Publikt tillgängliga applikationer

Här har vi samlat några länkar till publikt tillgängliga applikationer som man kan logga in i med SITHS-kort.

Nationella system


NPÖ:
https://www.npo.se/ eller https://npo.sjunet.org
Pascal:
https://www.eordinationpascal.se/ eller direktlänken https://siths.eordinationpascal.se/

Samverkansapplikationer


Region Skåne, Samverkanslager: https://svl.skane.se/

Region Skåne, Samordnad vårdplanering: https://svpl.skane.se/

SLL, WebCare: https://www.webcare2.sll.se/WebCare.html

VGR, Klara: www.vgregion.se/svpl (själva applikationen är inte åtkomlig via Internet)
Apoteket e-Dos: https://edos.apoteket.se/

Tandvård


Tandvårdsfönster
https://tandbagen.skane.se/Portal/authenticate/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPortal%2f

Libretto – barn och ungdomstandvård
https://tandvard.sll.se/Libretto/

Vårdguiden


Vårdguiden för invånare: https://kontakt.vardguiden.se/

Vårdguiden för personal med SITHS-kort:
https://kontakt.vardguiden.se/vg/ilogin.nsf/osifSITHSinformation?openform&elegtype=siths&action=signon&view=v

Nationella kvalitetsregister


Riks-Stroke
https://www.riks-stroke.org/STROKE-REG/Secure/LoginSITHS.aspx

Senior alert
http://www.ucr.uu.se/senioralert/

Andningssviktregistret Swedevox
http://www.ucr.uu.se/swedevox/

Scandinavian quality register for Thyroid- and Parathyroid Surgery
http://www.thyroid-parathyroidsurgery.com/

Svenska Höftprotesregistret
https://shpr.registercentrum.se/hipfact.htm
(Den här tjänsten är lite skumt konfigurerad. Har ”accept” på klientcertifikat på förstasidan kombinerat med något slags registreringsförfarande baserat på ”integrated” logon)

http://www.eyenetsweden.se/page/21/senaste-nytt.aspx?viewarticle=96

Lista över register finns på: http://www.kvalitetsregister.se/om_kvalitetsregister
Se ”Registerkatalog 2010”