SITHS-korten – vad finns på dem egentligen?

Se även http://www.inera.se/Infrastrukturtjanster/SITHS/

Vad finns det för certifikat på SITHS-korten? Jo, vi har normalt fem (5) certifikat på kortet när det levereras:

siths_1

Alla certifikaten har sitt speciella syfte:

siths_2

Nycklar och PIN-koderna hänger samman med certifikaten på det här sättet:

siths_3

Det ena certifikatet används primärt för olika slags inloggningar, det andra när man skriver under något.

siths_4

Båda certifikaten har samma utfärdare

siths_5

…och samma HSA-ID

siths_6

Kortets nummer finns förstås med i båda certifikaten och ska överensstämma med vad som är tryckt på kortets utsida

siths_7

siths_7b

Men de båda certifikaten har INTE samma Key Usage (nyckelanvändning). Det är på så vis Net iD håller isär dem så att man ska behöva hamna i en situation där de blandas samman.

siths_8

Exempel på ett SITHS-kort fyllt till brädden

sithskort