SITHS-kortens lagringskapacitet

Notera att frågor om SITHS-korten ska ställas till Cygate (TeliaSonera). Nedan hittas endast en kortare notis om antalet certifikat på de kort som finns ute idag.

I takt med att fler landsting, kommuner och privata aktörer börjar nyttja SITHS-korten i olika samverkansformer kan en persons kort i vissa fall behöva förses med mer än ett HCC-par. Då blir utrymmesfrågan aktuell.

Nya SITHS-korten

De äldre SITHS-korten har denna profil:
– Telia EID IP5a
De har två nyckelpar med längden 2048

Här ses ett SITHS-kort av denna typ med 14 användarcertifikat samt SITHS-rotcertifikat:

sithskort_new

Här ett försök att lägga på användarcertifikat nummer 15:

siths_endofmemory2

Alltså, på de nya SITHS-korten kan t.ex. följande klämmas in:

# SITHS rotcertifikat som alltid finns där (ej raderbart)
# E-legitimationsparet (ej raderbart)
# 6 par HCC

Summa: 14 st. användarcertifikat + rotcertifikatet
(Har man ett väldigt kort namn, typ ”Bo Ek”, och inte så långa O och OU så kanske man kan klämma på ett till)

Gamla SITHS-korten

De äldre SITHS-korten har någon av dessa profiler:
– Telia EID IP2c
– Telia EID IP2i
– Telia EID IP2s
– Telia EID IP2x
De har två nyckelpar med längden 1024

Här ses ett SITHS-kort av denna typ med 9 användarcertifikat samt SITHS-rotcertifikat:

sithskort

Här ett försök att lägga på användarcertifikat nummer 10:

siths_endofmemory1

Alltså, på de ”gamla” SITHS-korten kan t.ex. följande klämmas in:

# SITHS rotcertifikat som alltid finns där (ej raderbart)
# E-legitimationsparet (ej raderbart)
# 3 par HCC
# 1 extra ”Windows-certifikat” från egen CA, som i fallet ovan med ’Secmaker CA v2’

Summa: 9 st. användarcertifikat + rotcertifikatet
(Har man ett väldigt kort namn, typ ”Bo Ek”, och inte så långa O och OU så kanske man kan klämma på 10 st)