Unlock Provider

Här ett antal exempel på hur Net iD’s Unlock Provider kan öka tydligheten för användarna och samtidigt lyfta fram ert varumärke/logotyp.
1)
Inloggningsförsök utan Unlock Provider konfigurerad, endast en varing om att PIN-koden är låst visas. Ingen upplåsning med PUK-kod kan ske.

 

 

no_unlock_configured

2)
Exempel från den allmänna SITHS-paketeringen. Få torde missa att vad som är i görningen.

unlock_siths_002

3)
Kunder med supportavtal kan förstås beställa unika paket med sin egen design för hur grafiken ska se ut.

unlock_custom_004unlock_lvn_003

4)
I vissa applikationsdialoger slår funktionen Unlock Provider igenom, här i Windows egen VPN-klient.
Med Unlock Provider konfigurerad

 

vpn_unlock_configured

Utan Unlock Provider konfigurerad

vpn_no_unlock_configured