Whitepapers

WP_Radar

Att säkerställa individen – WP från Radar Ecosystems

Ökad digitalisering av verksamhetens kärn- och stödprocesser är idag den näst viktigaste strategiska prioriteringen hos svenska IT-organisationer. Det framgår av ett nytt whitepaper, Att säkerställa individen, som Radar Ecosystems Specialists tagit fram på uppdrag av SecMaker. Whitepapret belyser de utmaningar som svenska organisationer står inför och rekommendationer vad som går att göra redan idag.

Mobilitet_wp

Mobil säkerhet med smarta kort

Idag finns mobila medarbetare i så gott som alla organisationer. Individer som behöver komma åt applikationer och data oavsett var de befinner sig. När medarbetare ges tillgång till sina arbetsverktyg också på rörlig fot ökar flexibiliteten samtidigt som arbetet kan effektiviseras. Utmaningen ligger i att se till att mobiliseringen av användare, applikationer och data inte leder till att organisationens IT-miljö exponeras för nya säkerhetsrisker.

Lyckligtvis erbjuder dagens smartkortbaserade IT-säkerhetslösningar flera olika alternativ för att säkra verksamhetskritisk och skyddad information även på mobila enheter.

Tio_myter1502

Tio myter om smarta kort

Övergången till smarta kort och PKI innebär ett helt nytt förhållningssätt till förbättrad säkerhet och som med alla paradigmskiften väcker den nya frågor och funderingar. I detta dokument har vi samlat några av de frågor och invändningar vi stött på under åren.

Nyhetsbrev

Prenumerera på SecMakers nyhetsbrev för uppdateringar och inspiration om säker och enkel inloggning med smarta kort.