Whitepapers

Mobilitet_wp

Mobil säkerhet med smarta kort

Idag finns mobila medarbetare i så gott som alla organisationer. Individer som behöver komma åt applikationer och data oavsett var de befinner sig. När medarbetare ges tillgång till sina arbetsverktyg också på rörlig fot ökar flexibiliteten samtidigt som arbetet kan effektiviseras. Utmaningen ligger i att se till att mobiliseringen av användare, applikationer och data inte leder till att organisationens IT-miljö exponeras för nya säkerhetsrisker.

Lyckligtvis erbjuder dagens smartkortbaserade IT-säkerhetslösningar flera olika alternativ för att säkra verksamhetskritisk och skyddad information även på mobila enheter.

Tio_myter1502

Tio myter om smarta kort

Övergången till smarta kort och PKI innebär ett helt nytt förhållningssätt till förbättrad säkerhet och som med alla paradigmskiften väcker den nya frågor och funderingar. I detta dokument har vi samlat några av de frågor och invändningar vi stött på under åren.

Totalkostnadskontroll

Kostnadskontroll med smarta kort

Information är idag en nyckelresurs för de flesta företag och organisationer. När 75% av medarbetarna i ett genomsnittligt företag är mobila i någon form ökar behovet av att på ett kvalificerat sätt skydda information och affärsapplikationer också vid mobilt arbete. Dagens IT-ansvariga står därför inför utmaningen att hitta nya lösningar som ger kvalificerad IT-säkerhet i en alltmer flexibel och mobil värld utan att inkräkta på användarnas upplevelse av enkelhet.

Samtidigt står IT-säkerhet för en växande del av företags och organisationers totala IT-budget. Det finns därför all anledning att utvärdera de kostnader som en ny säkerhetslösning medför och sätta dem i relation dels till organisationens nuvarande kostnader kopplade till säkerhet men likväl till de kostnader som dålig säkerhet medför och framtida behov.

Nyhetsbrev

Prenumerera på SecMakers nyhetsbrev för uppdateringar och inspiration om säker och enkel inloggning med smarta kort.